Veelvoorkomende problemen van LED-displays

%name Common Problems of LED Displays: Troubleshooting and Solutions
%name Common Problems of LED Displays: Troubleshooting and Solutions
Ten eerste werkt het LED-display niet en knippert het groene lampje van de verzendende kaart

De oorzaak van de storing: geen stroom, geen netwerk, lage voedingsspanning, defecte zendkaart, losgekoppeld of defect tussenapparaat voor signaaloverdracht. (zoals: functiekaart, glasvezel transceiver box).

Methode voor probleemoplossing: controleer of de stroomtoevoer van het scherm normaal is; controleer en sluit de netwerkkabel opnieuw aan; zorg ervoor dat het DC-uitgangsvermogen van de voeding 5-5 .2V is; vervang de verzendende kaart; controleer de aansluiting of vervang de functiekaart (glasvezel transceiver box).

Ten tweede werkt het display niet en knippert het groene lampje van de verzendende kaart niet

De oorzaak van de storing: de DVI- of HDMI-kabel is niet goed aangesloten; de kopieer- of uitbreidingsmodus is niet ingesteld in het configuratiescherm van de grafische kaart; de software heeft ervoor gekozen om de stroom van het grote scherm uit te schakelen; de verzendende kaart is niet geplaatst of er is een probleem met de verzendende kaart.

Methode voor probleemoplossing: controleer de DVI-kabelconnector; reset de kopieermodus; de software kiest ervoor om het grote scherm aan te zetten; plaats de verzendende kaart opnieuw of vervang de verzendende kaart.

Ten derde, prompt "schermsysteem niet gevonden" bij het starten

De oorzaak van de storing: De seriële poort of USB-kabel is niet aangesloten op de verzendende kaart; de COM- of USB-poort van de computer is kapot; de seriële poort of USB-kabel is kapot; de verzendende kaart is kapot; het USB-stuurprogramma is niet geïnstalleerd.

Methode voor probleemoplossing: bevestig de seriële lijn en sluit deze aan; vervang de computer; vervang de seriële lijn; vervang de verzendende kaart; installeer de nieuwe versie van de software of installeer de USB-driver afzonderlijk.

Ten vierde worden sommige modules (3-6 stuks) niet weergegeven

De oorzaak van de storing: De voeding is beschermd of beschadigd; het netsnoer maakt slecht contact.

Methode voor probleemoplossing: controleer of de stroomtoevoer normaal is; sluit het netsnoer weer aan.

Ten vijfde wordt niet het hele scherm weergegeven

De oorzaak van de storing: De voedingskabel van 220V is niet goed aangesloten; er is een probleem met de overdracht van de netwerkkabel; de ontvangende kaart is beschadigd; de HUB-kaart is in de verkeerde positie geplaatst.

Methode voor probleemoplossing: Controleer de voedingslijn; bevestig om de netwerkkabel te vervangen; vervang de ontvangende kaart; plaats de HUB opnieuw.

Ten zesde geeft elke weergave-eenheid van het volledige weergavescherm dezelfde inhoud weer

De oorzaak van de storing: Het verbindingsbestand van het display wordt niet verzonden.

Methode voor probleemoplossing: reset de instellingen om de bestanden die op het scherm zijn aangesloten te verzenden en sluit de netwerkkabel die op de computer is aangesloten aan op de uitvoerpoort van de verzendende kaart bij de indicator tijdens het verzenden.

Ten zevende is de helderheid van het beeldscherm erg laag en is het beeld van het beeldscherm wazig

De oorzaak van de storing: Het programma van de verzendende kaart is verkeerd; de instelling van de functiekaart is verkeerd.

Methode voor probleemoplossing: herstel de standaardinstellingen van de verzendende kaart en sla deze op; stel de minimale helderheid van de beeldschermmonitor in op een waarde van meer dan 80

Ten slotte is het hele scherm aan het trillen of nevenbeelden

De oorzaak van de storing: Controleer de communicatiekabel tussen de computer en het grote scherm; controleer de DVI-kabel tussen de multimediakaart en de verzendende kaart; de verzendende kaart is kapot.

Methode voor probleemoplossing: plaats de communicatielijn opnieuw of vervang deze; de DVI-lijn invoegen en versterken; vervang de verzendende kaart.

nl_NLNederlands