%name Warranty Policy

บ้าน >บริการ>การรับประกัน


เอกสารการรับประกัน: ผลิตภัณฑ์ LED ของ CHENKSE

    เอกสารนี้อยู่ระหว่าง CHENKSE และผู้ซื้อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ปลายทางซึ่งได้ซื้อผลิตภัณฑ์ LED ของ CHENKSE

    CHENKSE จัดให้มีการรับประกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

    ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่จะต้องรับผิดต่อความรับผิดของผู้จัดจำหน่ายโดยตรงสำหรับความเสียหายทางตรงทางอ้อมพิเศษโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดิสก์หรือเอกสารที่ยกเว้นราคาที่จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์

ผู้จำหน่ายโดยตรงไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนทั้งโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการใช้เอกสารนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิเสธคุณภาพประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดย

%name Warranty Policy

 

    การรับประกันการแลกเปลี่ยน

    a. The buyer receives the 30 Days Limited Exchange Warranty since the date the จอแสดงผล LED product was received.

    ข. Underwrite Section ระบุในแง่ของการให้บริการจัดหาชิ้นส่วนหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

     CHENKSE ไม่สามารถรับประกันสินค้าได้เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย CHENKSE ทำงานผิดปกติเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ เช่นพายุเฮอริเคนไต้ฝุ่นสึนามิแผ่นดินไหวหรือสิ่งนั้นหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทการใช้งานในทางที่ผิดหรือสภาพไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัย

    การรับประกันจากโรงงาน

    ก. ผู้ซื้อจะได้รับการรับประกันจากโรงงาน 3 ปีแบบ จำกัด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHENKSE คุณจะได้รับการรับประกันเพิ่มเติมจากโรงงานเป็นเวลา 5 ปีเมื่อกรอกแบบฟอร์มการรับประกันเพิ่มเติม

    ข. Underwrite Section ระบุในแง่ของการให้บริการในชิ้นส่วนไม่ใช่การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตภัณฑ์จอแสดงผล LED ทำงานผิดปกติ 

     ค. การรับประกันจากโรงงานรับประกันการเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด

    บริการแรงงาน

    ก. CHENKSE จะไม่ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานเช่นการติดตั้งการติดตั้งใหม่หรือการจัดส่ง

    ข. ในกรณี ผู้ถือผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ป้ายไฟ LED ซึ่ง สามารถส่งซ่อมได้ แต่ผู้ถือผลิตภัณฑ์ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

 

thไทย