ติดต่อ CHENKSE

ติดต่อเรา:

คำถามทั่วไป

โทรศัพท์: +8615217757270

                                                           

การขาย:

โทรศัพท์: +8615217757270

อีเมล์:sales@chenkse.com

                                                           

การสนับสนุนทางเทคนิค:

อีเมล์:service@chenkse.com

                                                            

Reissopto สำนักงานใหญ่:

เพิ่ม: AB New Shidai Gongrong Industrial, Shiyan Street, Bao'an mD district, Shenzhen City, China