จะปกป้องโฆษณากลางแจ้งได้อย่างไร?

  Outdoor advertising displays are widely used in busy streets, commercial centers, gas stations, scenic spots, amusement places, outdoor performances, stadiums, and many other outdoor locations. To ensure that these displays are installed safely and do not cause any negative impact, it is essential to take appropriate protective measures. As a professional in this field, we must follow certain guidelines and best practices to mitigate any potential risks. Are you aware of the protective measures that need to be taken for outdoor advertising displays? In this article, we have outlined the steps necessary to ensure the safe installation and operation of these displays. We hope that this information will be beneficial to you and help you to avoid any potential hazards.

%name How to protect outdoor ads?

  Outdoor advertising display screens should take the following protective measures:

  1. Lightning protection measures:

  In the process of installing outdoor advertising display screens, it is important to protect them against lightning strikes. Lightning can generate strong electromagnetic waves that may affect the outdoor advertising display screen’s normal function. To prevent this, it is recommended that both the screen body and outer protective layer be grounded during installation. A grounded wire with a resistance of less than 3 ohms can effectively drain current caused by lightning strikes away from the ground wire. This ensures that the outdoor advertising display screen is well-protected and able to function properly throughout its lifespan. It is always best practice to take precautionary measures and prioritize safety during the installation process.

  2. Wind and heat dissipation measures:

  When operating the outdoor advertising display, it is important to take into account the heat generated by the device. Accumulated heat can negatively impact the integrated circuit and the internal ambient temperature. To prevent damage, it is recommended to pay close attention to windproof and heat dissipation measures. Manufacturers should ensure appropriate ventilation and heat dissipation devices are installed to regulate the internal temperature between -10 and 40 degrees Celsius. We recommend using the Weishi separate LED display, which offers numerous advantages such as low-temperature heat dissipation, no cabinet or structure, no connectors, and stable product operation. We strive to provide reliable technological solutions for our clients and ensure top-quality performance of our products.

  3. Rainproof and moisture-proof measures:

  The protection and maintenance of outdoor advertising display screens is crucial to ensure longevity and optimal performance. To avoid corrosion and rust caused by rain and moisture, it is essential to ensure seamless connections between the cabinets and the screen body and installation object. With the CHENKSE LED screen module, you can rest assured that the waterproof level of this product is of the highest standard at IP68, allowing it to operate efficiently even when completely immersed in water. Additionally, the module kit is crafted with dust-proof, anti-static, anti-corrosion, and high flame-retardant materials, ensuring reliability and durability even in weathered environments. It is important to note that outdoor advertising display screens must be equipped with proper lightning protection and wind and heat dissipation to maintain a stable state. With these protective measures in place, you can confidently use outdoor advertising display screens in all-weather conditions.

Related News -

A LED display (Light Emitting Diode display) is a type of flat panel display that uses an array of light-emitting diodes as pixels for a video display. These diodes emit light when activated and can create images, text, and videos. LED displays are used in various applications, such as digital signage, advertising, event screens, and many other public and commercial displays.

The demand for LED equipment has increased due to people’s heightened expectations in the event industry. Professional equipment providers are sought after by individuals and companies alike to enhance the impact of their events. It is essential to opt for professional LED display rental companies to fully satisfy these expectations. The LED industry is currently competitive, hence, success for enterprises lies in the possession of competent personnel and sophisticated equipment. Having substantial work experience and a meticulous attitude is essential to provide excellent service and deliver top-notch projects. Large enterprises prioritize maintaining a long-lasting partnership with their equipment providers hence their choice of leasing company, which must be a professional one, is critical. With the extensive choices available in the market, selecting a professional and reliable leasing company can ensure a streamlined and successful project completion.

Indoor LED Screen - Fashion Show
Outdoor LED Screen - College Graduation Event
Outdoor LED Screen - Concert
Indoor LED Screen - Wedding
Outdoor LED Display - Sports Events
Indoor LED Screen - Party
Indoor LED Screen - Church
Outdoor LED Display - Cinemas
การโฆษณากลางแจ้ง
Outdoor Highway
Inoor LED Screen - Shopping
Stadium LED Screen
Outdoor Dooh Screen
3D LED Billboard
Indoor Dooh Screen
Outdoor LED Display - Cinemas
วิธีการฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง LED ในสภาพอากาศเลวร้าย

หน้าจอภาพยนตร์กลางแจ้งมักได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นอุณหภูมิสูงลมแรงฝนตกหนักฟ้าร้องและฟ้าผ่า

%name How to protect outdoor ads?
ผนัง LED

คู่มือการซื้อผนัง LED กำแพง LED ที่ดีที่สุดคืออะไร? นี่คือคำถามที่เราได้รับมากกว่าคำถามอื่น ๆ

%name How to protect outdoor ads?

.

เกี่ยวกับ CHENKSE

ได้รับใบเสนอราคา

thไทย